08.05.2019

Величина прожиточного минимума

      
Наименование документа Дата публикации
 

Величина прожиточного минимума за I квартал 2019г.


Величина прожиточного минимума за IV квартал 2018г.


Величина прожиточного минимума за III квартал 2018г.


Величина прожиточного минимума за II квартал 2018г.

08.05.2019


18.02.2019


16.11.2018


17.08.2018

  Величина прожиточного минимума за I квартал 2018г.   18.05.2018
  Величина прожиточного минимума за IV квартал 2017г.   07.02.2018
  Величина прожиточного минимума за III квартал 2017г.   16.11.2017
  Величина прожиточного минимума за II квартал 2017г.   01.08.2017
  Величина прожиточного минимума за I квартал 2017г.   10.05.2017
  Величина прожиточного минимума за IV квартал 2016г.  02.02.2017
  Величина прожиточного минимума за III квартал 2016г.   17.11.2016
  Величина прожиточного минимума за II квартал 2016г.   09.08.2016
  Величина прожиточного минимума за I квартал 2016г.   17.05.2016
  Величина прожиточного минимума за IV квартал 2015г.  01.02.2016
  Величина прожиточного минимума за III квартал 2015г.   19.11.2015